Daire Personeli Son Duyurular Camilerimiz Finikeyi Tanıyalım Din Görevlileri

ARAFAT VAKFE DUASI 2007

 

2007 YILI HACCI

ARAFAT VAKFE DUASI

 

Seyfeddin ERSOY

Hac Dairesi Başkanı

 

18.12.2007, Arafat Mekke

 

 

Âmiiin!!!

 

***

Elhamdü li’llahi Rabbi’l âlemin,

Vassalâtü vesselâmü alâ Rasûlina

Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaiyn.

 

***

Alemlerin Rabbı, Rahman ve Rahim

Olan Ulu Allah!

Hamd senin, ni’met senin, mülk senin!

Bütün bunlarda eşin ve ortağın

yoktur senin!

 

Biz ancak sana ibadet eder,

ancak sana kulluk eder

ve ancak senden yardım dileriz!

Bizleri kendine lâyık kullar eyle,

Yâ Rabbi

 

***

 

Server-i asfiyâ,

Hâtem-i Enbiyâ,

Muhammed Mustafa,

Aleyh-i ekmelü’t tahâyâ Hazretlerine

salât-ü selâm ediyoruz;

şefaat-ı uzmalarına cümlemizi ve

cümle geçmişlerimizi nâil eyle,

Yâ Rabbi!

 

***

 

e mutlu bizlere ki;

şu anda Arafat’tayız!

Haccımızın farzlarından birisi olan

“Arafat vakfesi”ni

ifa etmek üzere buradayız!

 

***

 

Dünyanın dört bir yanından gelen;

dilleri, ırkları, kültürleri farklı,

ama; inanç, amaç ve gâyeleri

aynı olan 100 binlerce Müslüman

kardeşimizle birlikte;

hep beraber huzurundayız!

 

***

Kefen misali;

bembeyaz ihramlara bürünerek,

mahşer misali Arafat’ta toplanarak,

 

Malı - mülkü,

Makamı - mevkiyi,

Evlâd’u - ıyâlı

geride bırakarak,

 

Toz - toprak içerisinde;

Yalın ayak - başı açık,

Ayağa kalkmış yalvarıyor,

El açıp duâ ediyor,

Yüce dergâhına iltica ediyoruz:

 

***

 

Vakfemizi mübarek eyle!

Dua ve niyazlarımızı kabul eyle!

Günahlarımızı af ve mağfiret eyle!

Gönlümüzü envâr-ı Kur’an’la tenvir eyle!

Aksal-gayemiz olan

Cennet ve Cemâlu’llah’ı

Ezeli ve ebedi yurdumuz eyle!

Yâ rabbi!

 

***

 

Yâ Rab!

 

Asırlar önce Sen;

Kullarını hacca çağırdın,

Bizler de bu çağrıya;

(Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk…)

 

“Buyur Allah’ım buyur,

Eşi ve benzeri olmayan

Allah’ım buyur!

Huzurundayız!

Ve emrine âmadeyiz!”,

 

Nidalarıyla icabet ettik!

Ve; ruhlar âleminde

Verdiğimiz sözü yenilemek,

Kulluğumuzu sergilemek üzere;

 

Rahmet diyarı,

Mağfiret diyarı,

Arafat meydanına kadar geldik!

 

Bey’atımızı kabul eyle!

Rahmetini nasip eyle,

Bizi Kulluğuna, bizi sevgine,

Bizi cennetine lâyık eyle,

Bizleri mağfûrîn zümresine

İlhak eyle,

Yâ Rabbi!

 

***

 

Yâ Rab!

Nasip ettiğin

Hidayetten sonra

Yolumuzu ve yönümüzü sapıtma!

Doğruluktan, haktan ve hakikatten ayırma!

 

***

Yanılır, yenilir, unutur

Ve hata edersek,

Sen bizleri onunla muâheze etme!

İşlerimizdeki aşırılıklar sebebiyle

Sen bizleri helâke mahkûm etme,

Zâlim ve hâinlere karşı

bize yardım eyle!

 

***

Bizleri dünyâda

rezil ve rüsvay olmaktan,

Âhirette de Cehennem

azabına dûçar olup,

perişan olmaktan

muhafaza eyle!

 

***

 

Yâ Rab!

Şimdi bizler Sevgili Peygamberimizin;

Bundan yaklaşık

1400  sene önce burada

Arafat Vakfesi’ni ifa ettiği

Ve 100 bini aşkın ashabına

Veda Hutbesi’ni irad ettiği.

mekânda bulunuyoruz,

 

***

 

Tarihi yeniden yaşıyor ve

O’nun sünnetini

Tatbik etmeye çalışıyoruz!

 

***

 

Salât-ü selam, Tahıyyât-ü ikram,

Her türlü ihtiram O’na,

O’nun Âline, Ezvâc-ı Tâhiratına,

Ashap ve etbâına olsun

Yâ Rab!

 

***

Sen bizleri

O’na lâyık ümmetler eyle!

Yolunda ve sünnetinde

Daim ve kaim eyle!

Ahlâkıyla tezyin eyle!

Şefaatine mazhar eyle,

Mahşer gününde de;

O’nun “Hamd Sancağı” altında

Cümlemizi haşr’ü cem eyle,

Yâ Rabbi!

 

***

 

Yâ Rab!

 

Rahmet Peygamberi Efendimizin;

 

“Allah’ım!

Haccedenleri bağışla!

Onların bağışlanmasını dilediği

Kişileri de bağışla!”,

Şeklindeki Hayır duasına,

iltifatına mazhar olmuş

Bahtiyar kulların olarak;

Dua ediyor,

Af ve mağfiret diliyoruz:

 

***

 

Sen;  bizleri affeyle!

Analarımızı - babalarımızı affeyle!

Hocalarımızı,  dostlarımızı affeyle!

Bizlere emeği geçenleri,

Üzerimizde hakkı bulunanları,

Bizden hayır duâ umanları,

Buralara bizden selâm gönderenleri,

Hulasa; iman ve ikrar ile

bu dünyadan âhirete göçenleri,

 

Bağışla!

Bizleri Cehennem azabından

emin ve muhafaza eyle,

Yâ Rabbi!

 

***

 

Yâ Rab!

 

Peygamber Efendimizin;

“Mebrûr bir hac;  bütün varlığıyla,

dünya ve içindekilerden hayırlıdır,

Makbul bir haccın mükâfâtı

ancak cennettir!”,

müjdesinin hürmetine;

Haccımızı mebrûr eyle!

Sa’yimizi meşkûr eyle!

Zenbimizi mağfûr eyle!

Amellerimizi makbûl eyle!

Kazançlarımızı bereketli eyle!

Ruhlarımızı mele-i âlâda

ferahnâk eyle,

Yâ Rabbi!

 

***

 

Yâ Rab!

 

Rasûl-ü Zişan Efendimiz;

“Hac Arafat’tır!”

Buyuruyor!

 

Bizler de bu gün Arafat’ı idrak ediyoruz!

Arafat’ı Arafat yapan değerler hürmetine,

Arafat’ta gizli sırlar, mânâ, feyiz

Ve bereketler hürmetine,

Bütünüyle ondan istifade edebilmeyi,

Arafat’ın şuuruna erebilmeyi,

Bizlere nasip ve müyesser eyle!

Arafat’ta bağışlanacaklar zümresine

Bizleri de dâhil eyle!

Yâ Rabbi!

 

***

 

Yâ Rab!

 

Habib-i Kibriya Efendimiz;

“Günahların öylesi var ki;

Onları ancak Arafat’ta vakfeye

Durmak affettirebilir!”,

Buyuruyor!

 

***

Allah’ım!

Beşer olarak bizler

akla hayâle

gelmedik hatalar yaptık!

Çeşit çeşit de günahlar işledik!

 

***

Yaptığımız hatalar,

İşlediğimiz günahlarla da

çok kirlendik!

 

***

Şimdi ise yaptığımız O hatalara gâyet

Peşiman olduk!

Ve bir daha da onları

İşlememeye söz verdik!

 

***

 

Lütf’u kereminle:

Dua ve niyazlarımızı kabul eyle!

 

Daha buradan ayrılmadan;

Affedilmedik hiç bir günahımızı,

Setredilmedik hiç bir ayıbımızı,

Giderilmedik hiç bir sıkıntımızı,

Karşılanmadık hiç bir ihtiyacımızı,

Ödenmeyecek hiç bir borcumuzu,

İyileşmeyecek hiç bir derdimizi,

Şifa bulmayacak hiç bir hastalığımızı,

Onulmayacak hiç bir yaramızı

Bırakma,

 

***

 

Gönüllerimizin muradını,

İçimizde gizleyip de ifade edemediğimiz

niyyet, arzu ve isteklerden

Hayırlı olanlarını

Sen bizlere ikram eyle,

Yâ rabbi!

 

***

 

Yâ Rab!

 

Hazreti Fahr-i Kâinat Efendimiz;

“Herkes hata yapar!

Ama; hata yapanların en hayırlısı,

hatasını bilen

ve ondan tövbe edendir!”,

Buyuruyor!

 

***

 

Allah’ım!

Bizler hatâ ve günâhımızı biliyor,

Affetmen için yalvarıyoruz!

Bizleri affeyle aman Allah’ım,

Affetmen için yalvarıyoruz!

 

***

 

Bundan böyle de artık;

Günahlardan kaçınacağımıza,

Haramlardan sakınacağımıza,

Söz veriyoruz,

 

***

 

Bizleri; tövbeye sarılan,

Haramlardan kaçınan,

Günahlardan arınan,

Haksızlıktan çekinen,

Korktuklarından emin,

Umduklarına nâil olan,

Bahtiyar kullarından eyle,

Yâ Rabbi

 

***

 

Yâ Rab!

 

Habib-i Edibimizin;

“Allah’ım! Senden sürpriz hayırlar diler,

Beklenmedik şerlerden Sana sığınırım!”,

tazarru ve niyazı hürmetine;

Bizlere hayırlı işler, helal kazançlar,

Kazançlarımıza hayırlı bereketler

Nasip eyle!

İşimizde gücümüzde muvaffak eyle!

Çalışanlarımıza iş heyecanı,

İşsizlerimize iş imkânı nasip eyle!

Çalışan kardeşlerimizin alın terini,

El emeği ve göz nûrunu

Mübarek eyle,

 

***

 

Malımızı - mülkümüzü,

Çoluğumuzu - çocuğumuzu

Kötü akıbetlerden koru!

Onlarla ilgili acı haberler almaktan,

Ve kötü sürprizlerle karşılaşmaktan

Bizleri muhafaza eyle!

Yâ Rabbi!

 

***

 

Yâ Rab!

 

Bizlere;

Allah ve Peygamber tanıyan,

Kalbinde Allah korkusu taşıyan,

İslam ahlakıyla yaşayan,

Vatanına ve milletine hizmet aşkıyla

yanıp tutuşan,

Ana - baba hayır duası almayı

Şerefli bir vazife sayan;

Gözler nuru, gönüller sürûru,

Hayırlı eşler ve nesiller

Nasip eyle!

 

***

Yavrularımıza;

Hayırlı kısmet ve nasipler,

 

Âile ocağımıza;

Mutluluk, huzur ve saadetler

Bahşeyle!

 

Ciğer parelerimizi;

Her türlü şiddet ve terör belasından

Fuhuş ve uyuşturucu iptilasından,

Muhafaza eyle!

Yâ Rabbi!

 

***

 

Yâ Rab!

Senden; sağlık, afiyet

Ve güzel ahlak istiyoruz;

 

Vücudumuzu sıhhatli,

Gönüllerimizi şefkatli,

Yaşantımızı iffetli,

Ahlakımızı ismetli,

Aile bağlarımızı güçlü ve kuvvetli,

eyle!

 

***

 

Yâ Rab!

 

Bizleri;

Görünür-görünmez kaza ve belalardan,

 

(Deprem gibi, Yangın gibi,

Tsunami, hortum ve sel felâketi gibi),

 

Akla hayale gelmedik tehlikelerden,

Ansızın gelebilecek musibet ve felâketlerden,

Dayanamayacağımız sıkıntı ve meşakkatlerden

Hulâsa; bilcümle âfat-ı semâviye ve araziyeden,

Emin ve muhafaza eyle!

 

***

Bizleri;  Nimetlerine şükreden,

Kazana rıza gösteren,

Belâ ve musibetlere sabreden,

Hâline razı kullarından eyle

Yâ Rabbi!

 

***

 

Ya Rab!

Sen bizleri var ettin,

Varlığından haberdar ettin,

Yeryüzünün halifeleri kıldın,

Sayısız nimetlerle donattın,

Bizler ise nimetlerinin

Kadr-ü kıymetini bilemedik,

Hata ve tedbirsizliklerimizle

Tabiatın dengesini bozduk,

Doğal kaynakları

Sorumsuzca ve hoyratça kullandık,

Çevremizi kirlettik,

Küresel ısınmaya ve kuraklığa

Sebep olduk,

 

***

 

No’lur;

Aklımızı başımıza almayı,

Nimetlerinin değerini bilmeyi,

Emanetlerini korumayı,

Çevre bilincine sahip olmayı,

Doğal kaynakları dikkatlice,

Ve ekonomik bir şekilde kullanmayı,

Neslimize ve geleceğimize

Daha sağlıklı, daha temiz,

Ve daha yaşanabilir bir çevre ve dünya

Bırakabilmeyi bizlere ve insanlığa

İlham eyle, nasip eyle,

Ya Rabbi!

 

***

 

Ya Rab!

Kelam-ı Kadiminde;

“Rabbinizden af ve mağfiret dileyin ki;

 

O size gökten bol ve bereketli

Yağmurlar indirsin,

 

Sizi Mallar ve oğullarla donatsın,

Gücünüze güç katsın,

 

Sizin için bağlar-bahçeler yapsın,

Irmaklar akıtsın”,

 

Buyuruyorsun,

 

***

Bizler bugün burada;

Senin rahmetini engelleyecek,

Gazabına ve azabına sebep olacak

Günahlarımızdan,

Tutum ve davranışlarımızdan

Tövbe-istiğfar ediyor,

Af ve mağfiret diliyoruz!

 

***

 

Ey bağışlaması bol Rabbimiz!

 

Sen, hata ve günahlarına rağmen

Kullarına sürekli nimet verensin!

 

Yaptıkları yüzünden

onları cezalandırmada

Acele etmezsin!

 

Affedicisin, affı seversin,

Bizleri affeyle!

 

Rahmetinden, bereketinden,

Mahrum etme!

 

Milletimizi, memleketimizi

 

Ve tüm insanlığı;

Açlığa, Kıtlığa,

Susuzluğa, kuraklığa,

Mahkûm etme!

 

***

 

 

Hayırlı rahmetlerini gökten inzal eyle!

 

Bol ve bereketli yağmurlarınla

Bizleri umutlandır,

Nasiplendir ve sevindir,

Ya Rabbi!

 

***

Allah’ım!

Kalbimizi nifaktan,

Amelimizi riyâdan,

Dilimizi yalandan,

Gözümüzü haramdan,

Malımızı hırsızlık ve talandan,

Muhafaza eyle!

Kalbimizi sevginden mahrum etme,

Yâ Rabbi

 

***

 

Yâ Rab!

Sevgili Peygamberimiz;

Hayır nâmına Senden

neler talep etmişse

Biz onları istiyor,

Şer nâmına nelerden

Sana sığınmışsa,

Biz de onlardan

Sana sığınıyoruz!

 

***

 

Bizleri;

Kendilerine nimetler verdiğin,

İzzet’i ikramda bulunduğun,

Korktuklarından emin,

Umduklarına nâil kıldığın;

Peygamberler,

Nebiler - Veliler,

Salihler  - Sâdıklar,

Şehitler,

Alimler ve Abidlerle

Haşr’ü  cem eyle

Yâ  Rabbi!

 

***

 

Yâ Rab!

 

Sevgili Habibin;

 

“Şeytan; Arefe günündekinden

Daha zelil,  daha rezil,

Daha hakir ve daha öfkeli olarak

Bir başka günde görülmez!”,

Buyuruyor!

 

***

 

O halde;

 

Bu gün bizim bu halimizi görüp,

Rezil ve rüsvay

Duruma düşen

Ve yarından itibaren de

Mina’ da temsili olarak taşlarımıza

muhatap olacak olan;

ezeli ve ebedi düşmanımız

Şeytan’ın şerrinden,

O’nun ığva ve ifsadından,

bizleri koru!

 

***

 

Son nefesimizde de;

 

O’nun yanımızda hazır bulunmasından

Ve imanımıza musallat olmasından

Bizleri emin ve muhafaza eyle!

 

***

Bu arada bizleri;

 

hem Şeytan’ı taşlayan

ve hem de O’nun izinden

gidenlerden eyleme

Yâ Rabbi!

***

Taşladığımız Şeytanla birlikte;

İçimizdeki bencilliği,

Kini, kibri, gururu,

Nefreti, ihtirası, hasedi,

Fitne ve fesadı da söküp atabilmeyi,

***

 

Birbirimizi sevip,

Kardeşçe yaşayabilmeyi

Bizlere nasip eyle!

Yâ Rabbi!

 

***

 

Bizleri;

 

Nefsimizin vesvesesinden,

Ruhumuzun hevâ ve hevesinden,

Kıskanç kişilerin hasedinden,

Arsızların, hırsızların,

Zâlim ve hâinlerin tasallutundan,

Tüm idaresi senin elinde olan

her bir yaratığın şerrinden,

Emin ve muhafaza eyle!

 

***

 

Bizleri;

Onların hain

Tuzaklarına düşürme!

 

***

 

Bizlere;

 

Düşmanlarımızı güldürecek,

Şeytanları sevindirecek işler,

Hata ve günahlar yaptırma!

Yâ Rabbi!

 

***

 

Yâ Rab!

 

Sağlığımızda bizlere;

Bu mukaddes mekânları

Gösterdiğin gibi,

 

Bizden sonra da;

Çoluk - çocuğumuza

Ve isteyip dileyen

Tüm mü’minlere

Ziyaret etme imkânını nasip eyle!

 

Bu manevi ziyafetten onları da

Hissedar eyle,

Yâ Rabbi!

 

***

 

Dünyada Zemzem suyundan

doya doya içme imkânı verdiğin gibi,

Ahirette de Kevser havzı’ndan

kana kana  içmeyi,

Hesabımızı âsân veçhile vermeyi,

Sıratı yel gibi geçmeyi,

Af ve mağfiretine mahzar olarak;

Birlikte cennetine koşuşmayı,

Bizlere nasip ve müyesser eyle,

Yâ Rabbi!

***

 

İçtiğimiz zemzemi;

Cümle hastalıklarımıza şifa,

Maddi ve manevi dertlerimize deva,

Ruhlarımıza gıda,

İlmimize ziyâ,

Kazançlarımıza bereket,

Vesilesi eyle,

Yâ Rabbi

 

***

 

Hac yolculuğu boyunca;

Karşılaştığımız sıkıntıları

Çektiğimiz zahmet ve meşakkatleri;

Günahlarımıza keffâret,

Hatalarımıza mağfiret

Olgunluğumuza işaret

Vesilesi eyle,

 

***

 

Bu arada hatır yıkıp gönül incitmişsek,

Onlara karşı da birbirimizden özür diliyor,

Karşılıklı olarak helalleşiyor

Ve haklarımızı birbirimize helâl ediyoruz,

Şahit ol ve kabul eyle

Yâ Rabbi

 

***

 

 

Yâ Rabbi!

Bizleri İslam’ın yolundan,

Kur’an’ın ruhundan ayırma!

 

***

 

Kur’an’ı;

Kalbimizin gıdası,

Ruhumuzun cilası,

Kabrimizin zıyası,

Maddi ve manevi dertlerimizin

Ezeli ve ebedi devası kıl,

Yâ Rabbi!

 

***

 

Yâ Rabbi!

İslam’a ve Müslümanlara yardım et!

Vatanımızı ve milletimizi,

Ordumuzu - yurdumuzu

 

Ve âlem-i İslam’ı

her türlü tehlikeden,

sıkıntı ve felâketlerden koru!

 

***

 

Devletimizi payidar,

Milletimizi bahtiyar eyle!

 

Bizi, ana - babamızı,

Ve bütün Mü’minleri bağışla!

 

Bizlere dünyada da, âhirette de

İyilik ve güzellikler ihsan eyle,

Yâ Rabbi!

 

***

 

Ulu camileriyle heybetli,

Süleymaniye’leriyle kıymetli,

Hacı Bayram-ı Velileriyle himmetli,

Şehit kanlarıyla şerbetli

Olan aziz vatanımızı;

 

Her türlü düşman taarruz ve tasallutundan,

Terör ve tefrika belasından,

Zillet ve hezimet perişanlığından,

Emin ve muhafaza eyle

 

***

 

Kahraman güvenlik güçlerimizi;

Daima, her zaman ve her yerde

Başarılı ve muvaffak eyle!

 

***

 

Dâhilî ve harici düşmanlarımıza karşı

Bizleri daima duyarlı ve uyanık eyle!

 

***

 

İçinde bulunduğumuz sıkıntılardan da

Milletimizi ve memleketimizi

bir an önce kurtar,

Yâ Rabbi!

 

***

 

Yâ rab!

Cennet vatanımızın bizlere ebedi

Yurt kalması için hayatlarını feda eden,

Canlarıyla aziz vatanımıza siper olan,

Kanlarıyla vatanımızın tapusunu yazan,

veya hâin teröre kurban giden,

Aziz şehitlerimize

gani gani rahmet eyle!

Keder dîde âilelerine

bol ecir, sabır ve metanetler ihsan eyle!

 

Onlara; gözyaşlarını dindirecek,

Acılarını unutturacak,

Gönüllerini ferahlatacak

Hayırlı teselli ve meşgaleler nasip eyle!

 

Bütün Şehit ve gazilerimizi

şükran ve dualarla anıyoruz.

Sen onlara rahmetinle, mağfiretinle

muamele eyle!

 

***

 

Yâ Rab!

Ülkemize dirlik - düzenlik,

Milletimize birlik - beraberlik,

İhsan eyle!

Yâ Rabbi!

 

***

 

Yâ Rabbi!

İmanımızı söndürtme,

Bayrağımızı indirtme,

Ezanımızı dindirtme,

Vatanımızı böldürtme,

Birliğimizi - dirliğimizi,

Huzurumuzu bozdurtma,

Bizi; “sen-ben” diye birbirimize düşürtme,

Düşürmek isteyenlere de fırsat verme,

Yâ rabbi!

 

***

 

Yâ Rabbe’l-âlemin!

Dünyanın bir çok ülkesinde,

Bilhassa bilâd-ı İslam’da;

Ezilen, üzülen, horlanan, işkence gören,

Açlık - kıtlık ve sefalet çeken,

Izdırapları dünyaca izlenen,

Acıları ise ta yüreklerimizi sızlatan;

Mazlumlara, mağdurlara, mahrumlara,

Dindaşlarımıza, soydaşlarımıza, kardeşlerimize

İmdat eyle, ikram eyle,

Himmetini, nusratını üzerlerinden

Esirgeme

Yâ Rabbi!

 

***

 

Yetimleri, öksüzleri,

garipleri, kimsesizleri,

bîçareleri;

mahrum, mahzun

ve boynu bükük

bırakma!

Onlara yardım elini uzatacak;

müşfik ve hayır sahibi kullarını

eksik eyleme

Yâ Rabbi!

 

***

 

Yâ Rab!

Server-i asfiya efendimiz;

“Kim Allah rızası için hacceder,

Ama; kötü söz söylemez,

kimseyi incitmez,

Günaha sapmaz,

Nefsâni ve şehevâni duygularına

hâkim olursa;

Anasından doğduğu günkü gibi

memleketine döner”

Buyuruyor!

 

***

 

Bu mânâ ve değerde bir hac

yapabilmeyi bizlere nasip ve

müyesser eyle

Yâ Rabbi!

 

***

 

Bundan böyle de bizlere;

Hayatımızın kalan bölümünü;

 

Tövbe-istiğfar ettiğimiz

Terk etmeye söz verdiğimiz,

 

Hata ve günahlara tekrar dönmeden,

 

Birbirimizle çekişmeden,

Kötü söz söylemeden,

 

Hatır yıkıp, gönül incitmeden,

Kimsenin hakkına-hukukuna

tecavüz etmeden,

 

Malına - canına,

Irz ve nâmusuna

yan gözle bakmadan,

Nefsâni ve şehevâni duygulara

kapılmadan,

devam ettirebilmeyi,

 

***

 

İmanımızın esaslarını,

Dinimizin icaplarını,

Ahlakımızın güzelliklerini;

 

Yeni bir aşk, yeni bir heyecan

Ve yeni bir canlılıkla yaşayabilmeyi

 

***

 

Vatanımızın imarı,

Milletimizin huzur ve itibarı

için çalışabilmeyi,

nasip ve müyesser eyle,

 

***

Bu vesile ile;

İçimizde kötü alışkanlıkları

olanlara da,   bundan böyle

bu alışkanlıklarından

en kısa zamanda kurtulma imkan

ve kolaylığını bahşeyle

Yâ rabbi!

 

***

 

Yâ Rab!

Hâtem-i Enbiya efendimiz;

 

“Duanın en hayırlısı;

Arefe günü yapılan duadır!”,

Buyuruyor!

 

***

Bizler de bugün

Arafat’ta dua yapma

Şansını yakalamış bulunuyoruz!

 

O halde;

Gerek bu fırsatı yakalayan,

 

Bizler!

 

***

Gerekse;

 

Canlı yayınlar vasıtasıyla

Buradaki coşkumuza

İştirak eden

 

Bütün kardeşlerimiz;

 

***

 

Hep birlikte dua ediyor

Ve diyoruz ki;

 

Yâ Rabbi!

 

Âhir ve âkıbetimizi hayreyle

Dünya ve âhiretimizi ma’mur eyle!

Bizleri sağlık ve âfiyette dâim eyle!

Ahlâkı hamideyle taltif eyle!

 

***

 

Verdiğin sûret ve sıfattan ayırma!

Fena durumlara, feci âkıbetlere,

kötü görünümlere düşürme!

Şeklimizi, şemalimizi

Ve hilkatimizi bozma!

 

***

 

Dert verip dermen aratma!

Dayanılmaz acılar verme!

Gama-kedere, eleme-tasaya

boğma

 

***

Yataklara yatırıp kapılara baktırma!

Kimseye “Tut elimden”  dedirtme!

 

“Bana bir yudum su ver” diye yalvartma!

Son nefesimizde iman-ı kâmilden ayırma!

Yâ Rabbi

 

***

 

Yâ Rab!

Bizlere ölüm acısı çektirme!

Kabir azabı yaşatma!

Mahşer günü yüzlerimizi kara çıkartma!

Bizleri Bizi Naıym Cennetinin

Vârislerinden eyle!

 

***

 

Bu vesile ile;

 

Gerek Arafat’ta bulunduğumuz sürede,

gerekse daha önce tilavet ettiğimiz

Kur’an-ı Kerimleri,

İndirilen hatm-i şerifleri,

Yapılan zikirleri,

Çekilen tespihleri,

Okunan kelime-i tevhitleri,

Getirilen salât-ü selamları,

Yapılan tavafları,

Dua ve niyazları,

Va’z-u nasihatleri,

 

Dergâh-ı ulûhiyetinde

En güzel şekliyle

Makbul eyle!

 

***

 

Bunlardan hâsıl olan

Ecir ve sevâbı,

 

Öncelikle ve özellikle;

 

Sevgili Peygamberimiz, efendimiz

Haz. Muhammed Mustafa’nın

Aziz rûhuna hediye eyledik,

Vâsıl eyle!

 

Rûh-u Rasûli’llah’ı

cümlemizden

hoşnut ve razı eyle,

Yâ Rabbi!

 

***

 

Sâniyen;

Haz. Adem (a.s.)’ dan

şu ana gelinceye kadar

dünyadan âhirete irtihal etmiş;

Bilcümle mü’min ve mü’minat;

Kâffe-i ehl-i iman ve ehl-i tevhide,

İmdat eyle, İkram eyle, Rahmet eyle,

Yâ Rabbi!

 

***

 

Hassaten;

 

Bizlerden önce bu mekânda

Vakfe yapma imkânını elde etmiş olan

Seleflerimizi,

 

Hac farizasını ifa etmek üzere şu anda

Arafat meydanında toplanmış bulunan

Bilcümle Hüccâc-ı Kiramı;

 

Ve;

 

Tüm mü’min kardeşlerimizi;

 

İki cihanda aziz eyle!

Cümle geçmişlerinin ruhlarını şâd eyle!

Makamlarını âli,

Mekanlarını cennet eyle!

Kabirlerini Kur’an’ın nuruyla

Pür - nûr eyle!

Günahlarını affeyle!

Ayıplarını setreyle!

Hata ve kusurlarını mahfeyle!

Seyyiatlarını hasenata tebdil eyle!

Ruhlarını mele-i âlâda ferahnâk eyle!

Yâ Rabbi!

 

***

 

Bizlere de;

Her nefesimizde

Ve ecel şerbetini içeceğimiz

Son nefesimizde,

Ol kelime-i şahadet ki;

Aşk ile buyurun:

 

(Eşhedü enlâilâhe illa’llah ve eşhedü enne

Muhammeden abdühü ve Rasûlüh)

 

Diyerek,

 

Ruhumuzu teslim edebilmeyi,

Bu iman ve ikrar ile

Ve selim bir kalp ile

Huzuruna varabilmeyi

Cümlemize müyesser eyle,

Yâ Rabbi!

 

***

 

Yâ Rab!

Hac farizasını ifa etmek üzere

Bizimle birlikte yola çıkan,

Ancak Arafat’a ulaşamadan vefat eden

Kardeşlerimize de

Rahmetinle muamele eyle,

 

Niyyetleri üzere

Sen onların haclarını da

İkmal edilmiş haclar

Zümresine ilhak eyle,

Yâ Rabbi!

 

***

Bizlere de;

 

Haccımızın kalan bölümünü,

Kazasız -  belâsız,

Elemsiz - kedersiz

Tamamlayarak;

 

Yerimize - yurdumuza,

Evimize - ocağımıza,

İşimize - gücümüze

Salimen ve gânimen kavuşmayı,

Nasip eyle,

Yâ Rabbi!

 

***

 

Yâ İlahî!

Kılma bizi dâllîyn!

Bu duaya cümleniz deyin:

Âmin,   Âmin,  Âmin,

 

Bihürmeti  “Tâh┠ve “Yâîn”,

Ve Bihürmeti Seyyidi’l - Enbiyâ’i

Ve’l Mürselîn,

Ve’l Hamdü li’llahi

Rabbi’l - âlemin,

 

***

Allah rızası ve gönüller muradı içün,

Vakfemizin kabûle şayan olması içün,

 

Takabbel minna

Bihürmeti’l

Fâtihah!

 

 

PERSONEL SAYFASINA GERİDÖN
TÜRKİYENİN DİNGÖREVLİLERİ FORUMU
AnaSayfa | Muftulerimiz | Personel | Camiler | Haberler | Forum | Hutbeler

Ziyaretci Defteri | Video | Linkler | Iletisim | Site Ekle

Tasarım & Dizayn: ..:: Özay Erden WEB TEAM ::.. Mail: bilgi@finikemuftuluk.gov.tr ; Ilçe Müftülüğü 07740 FİNİKE/ANTALYA Telefon: 0242-855 4310